LED Information

 

Belid levererar alltid, så långt det är möjligt, den senaste LED-tekniken i våra produkter. LED-tekniken är fantastisk och utvecklas kontinuerligt och uppdateras ständigt med bl.a förbättrad effektivitet, styrning, livslängd, RA osv. 

 

När LED-moduler uppdateras i våra produkter utgår den äldre generationen hos våra leverantörer. Då kan det ibland uppstå perioder där utgående teknik inte alltid är tillgänglig i samma utsträckning som tidigare. 

 

För oss på Belid är det dock alltid av största vikt att våra kunder får den senaste och bästa LED lösningen.

 

 

Vad är fördelen med LED  belysning? De är mycket energisnåla, LED-ljus förbrukar upp till 90 % mindre energi än vanliga ljuskällor, vilket är bra för både ekonomin och vår miljö. LED- lampor som drar mindre energi bidrar till lägre koldioxidutsläpp.

 

De har en mycket lång livslängd (upp till 50.000 timmar), 50 gånger längre än en vanlig glödlampa. Om du använder dina LED-lampor 8 timmar om dagen så kan du räkna med en livslängd på upp till 20 år. Hur många glödlampor har man inte bytt på 20 år?

 

Fler fördelar med LED-lampor är att de inte innehåller några farliga ämnen som tungmetaller t.ex. kvicksilver, bly m.m. till skillnad från s.k. "lågenergilampor". De är inte heller farliga att hantera eller ta till återvinning om de gått sönder. De innehåller inte heller några farliga kemikalier eller ämnen som är skadliga att få på händer och kropp eller vid inhalation.

 

LED-ljus avger inte UV- eller IR-strålning, vilket betyder att ömtåliga föremål som kläder, mat, konst m.m. som är känsliga för åldrande är möjliga att punktbelysa på kort avstånd.

 

LED-ljuskällor blir inte lika varma som andra ljuskällor, vilket minskar brandrisken men också minskar risken för att göra sig illa om man hanterar lampan, t.ex. vid byte av spotlights ljuskällor som annars kan vara mycket varma.

 

När du tänder en belysning med LED-ljuskälla så tänds ljuskällan direkt till 100 % till skillnad från lågenergilamporna. Det är lätt att justera, dimra, och styra LED-lampor vilket bidrar till ytterligare energibesparning.

 

De är väldigt låga underhåll/driftskostnader med LED.

 

LED-ljuskällorna är väldigt stryktåliga. De är inte lika känsliga som gamla glödlampor. LED-ljuskällorna är både stöt- och vibrationståliga och livslängden påverkas inte av antal  till- och frånslag.

 

LED fungerar mycket bra som utomhusbelysning och ger lika mycket ljus vid lägre omgivningstemperaturer. Fördelen att använda LED-ljuskällor utomhus är att de tänds direkt även om det är mycket kyligt.

 

Vad är fördelarna med LED -ljus?

 

 Låg energikonsumtion och lång livslängd är ju fördelar som många av oss redan känner till. Man kan även enkelt förändra ljusets karaktär för olika tillfällen, t.ex. förändra värme/kyla i ljuset samt kulör. Bäst av allt är ljusdioderns möjlighet att kunna styra ljuset rent optiskt, man kan t.ex. skapa släpljus över väggar och framhäva vackra strukturer på ett sätt som inte var möjligt innan LED fanns.