Kan jag byta ut halogen ljuskällan mot LED?

Alla 230V är direkt utbytbara. 12 V Halogenlampor drivs antingen av en elektronisk transformator eller en järnkärnetransformator.

Därför finns det fler olika anledningar till att de gamla transformatorerna till halogenlamporna inte fungerar tillsammans med ledlampor.

  1. Minimibelastning
  2. Växelström eller likspänning
  3. Konstantström eller konstantvolt.
  4. Högre startströmmar på LED
  5. Inte lika lätta att dimmra som halogen, väldigt små toleranser i tekniken.

Ledspotlights kräver därför en annan typ av omvandlare, en led-transformator. När du byter från halogen- till ledlampor måste du också byta ut den gamla transformatorn mot en som är avsedd för ledlampor.”

Hur byter jag sladd, delar eller komponenter på min armatur? 

Vi rekommenderar inte att du själv byter sladd eller komponenter på någon av våra armaturer.

För hjälp med detta vänd dig till en återförsäljare eller elektriker.

 Det finns två anledningar till detta:
- sådana ingrepp bör göras av en fackman.
- garantin gäller inte armaturer som man gör någon ändring på.

 

Varför fungerar inte er dimbara lampa ihop med min dimmer?

Det finns idag ingen standard som möjliggör att alla dimbara LED-lampor fungerar ihop med alla tillgängliga dimmers. Vi rekommenderar att alltid göra en test för att veta att din lampa fungerar ihop med den dimmer du har.

Sedan finns det också begräsningar i hur många och vilken typ av lampor som går att koppla till en dimmer. Rekommendationen är även här att testa.
Ibland kan inställningar göras på dimmern för att uppnå ett resultat. Det är sedan också normalt att ett svagt brummande ljud kommer från dimmern.

 

Jag har köpt tre likadana lampor (samma artikelnummer) men de har en aning olika färg på ljuset, varför?

Avvikelser hos olika exemplar av ljuskällor är normalt. Det är fortfarande mer ofta förekommande hos LED än glödlampor, men kvaliteten förbättras konstant hos LED. Ett kvalitetsmått som används för att mäta dessa avvikelser är SDCM. Det står för ”Standard Deviation of Color Matching” och kallas ibland också för MacAdam.

Färgen på ljuset kan också förändras över tid parallellt som ljusstyrkan försämras. En lampa har en livslängd som du ofta kan läsa om på förpackningen av ljuskällan.

 

LED-lampor skall ju hålla ”jättelänge” men min lampa har gått sönder på kort tid, vad har hänt?

En LED-lampa håller typiskt sett i många år, men det finns flera faktorer som påverkar livslängden och kan få lampan att gå sönder i förtid.

Faktorer som kan påverka livslängden:

  • Hög värme sänker livslängden. Därför bör du alltid sörja för god ventilation kring lampan.
  • Dålig strömkvalitet påverkar alla elektroniska apparater. Detta kan vara särskilt påtagligt om du bor på landsbygden eller nära en transformatorstation. Ett åsknedslag i närheten kan också orsaka spänningstoppar som skadar eller förstör lampan.
  • Mekanisk åverkan påverkar givetvis lampan och det är inte säkert att det märks omedelbart. Direkt efter att du tappade en lampa i marken kanske den fortfarande lyser, men inuti lampan har en komponent ändå skadats så att den kommer att sluta fungera efter en viss tids användning.
  • Övriga saker kan givetvis också påverka livslängden:

Olämplig kombination av dimmer-kompatibel lampa och dimmer

Olämplig kombination av lågvoltslampa och transformator

 Lampa som används utomhus utan godkänd armatur och utsatts för väder och vind

 Lampa som utsatts för extrem kyla eller värme.

 

Lämnar ni någon garanti på era lampor?

Vi har 2års produktgaranti på alla våra lampor samt en utökad komponentgaranti på
LED moduler i lampor med integrerad LED upp till 5år från köpetillfället.

Garantin omfattar inte felaktig installation, montering enl. monteringsanvisning eller som inte utförts fackmannamässigt, felaktigt förvaring eller hantering, produktmodifikationer, yttre skadegörelse eller blixtnedslag.

 

Hur hittar jag artikelnumret på min lampa?

Leta upp typetiketten på lampan, där skall information som batchnummer och art.nummer finnas.

 

Har du problem med att dimma din LED-lampa?

Vid problem med dimning tror många att det är LED-lampan som är problemet, men oftast är det inte så. När du köper en LED-lampa måste du först och främst se till att den är dimbar, och kontrollera vilken typ av dimmer den är avsedd för. Man skiljer mellan framkantsdimmer (LR) och bakkantsdimmer (CR).

Även om du har sett till att LED-lampan är dimbar och vilken typ av dimmer den är avsedd för kan du fortfarande uppleva att dimningen inte fungerar eller inte fungerar optimalt – oftast genom att lampan flimrar, dimningen inte sker kontinuerligt, att dimningsgraden är begränsad eller att det hörs ett surrande ljud. Problemet kan vara att dimmern inte belastas med den angivna minimibelastningen (för få lampor), eller att det är för stor belastning (för många lampor) kopplade till dimmern. Därför är det viktigt att undersöka vilken minimibelastning dimmern kräver så att man till exempel kan fastställa om 6W LED-lampan över matbordet kan förväntas bli dimmad som man vill med den dimmer man funderar på att köpa.

Om din LED-lampa blinkar med jämna mellanrum kan det också bero på att din dimmer – även om den är avstängd – skickar fram lite ström till ljuskällan. LED-lampan är idag så effektiv att den försöker tända, även vid svag ström. Därför kan LED-lampan även vid mycket låg ström vakna till och ”ladda upp” för att sedan avge den uppladdade strömmen som ett litet flimmer med jämna mellanrum.

Fråga därför alltid din återförsäljare om vilken typ av dimmer LED-lampan kan användas med, eftersom vissa dimmers kan skada lampan. Ta också reda på om antalet lampor du vill använda med dimmern har en samlad wattförbrukning som överstiger dimmerns minimibelastning.

 

 

 

 

 

 
Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår cookie-sida. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.